HUISREGLEMENT  EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Omdat er in het sportcentrum meerdere sporters en patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de Antvelink Sportcentrum en Sportfysiotherapie  huisregels en algemene voorwaarden opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van patiënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de  sporters de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

HUISREGLEMENT

Voorafgaande aan het gebruik van onze  faciliteiten, dient u kennis te nemen van de regels die voor het gebruik gelden. Deze zijn zichtbaar aangebracht bij de faciliteiten en zijn op te vragen bij het personeel. Om uw bezoek en dat van andere gasten aan Antvelink Sportcentrum zo prettig mogelijk te laten verlopen dient u de navolgende huisregels in acht te nemen:

 • Met uw abonnement mag u sporten binnen ons Sportcentrum aan de David Wijnveldtweg 4 te Colmschate  (bij Koninklijke UD)en bij onze locatie aan de Vetkampstraat 1 a (bij het Go Ahead Eagles stadion) binnen de daarvoor speciaal geblokte Fysio Fitness tijden. 
 • De openingstijden staan op onze websites. www.sport-deventer.nl en www.sport-fysio.nl
 • Antvelink SC is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
 • Houd rekening met uw medesporters! U dient hinderlijk, onbehoorlijk of storend gedrag achterwege te laten.
 • Gebruik van mobiele telefoons in de trainingsruimte is toegestaan in de cardiozone.
 • In verband met hygiëne mogen er in de trainingsruimtes alleen sportschoenen gedragen worden die uitsluitend binnen worden gebruikt.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen om apparaten af te dekken is verplicht.
 • Het is de clubleden toegestaan om topjes en hemdjes te dragen, mits deze aangesloten aan het lichaam gedragen worden.
 • Na gebruik van ‘losse’ trainingsattributen als dumbells, halters, steps, gewichten en matjes dient u deze weer op de juiste plaats terug te leggen. Zo zijn u en anderen ervan verzekerd dat u nooit misgrijpt.
 • Na gebruik van een (trainings-)apparaat dient u dit te ontdoen van transpiratievocht en schoon te maken. Zo bent u ervan verzekerd dat de apparatuur schoon blijft voor u en een volgende gebruiker.
 • Om beschadigingen aan apparatuur en trainingsmateriaal te voorkomen, mag er in de trainingsruimte alleen water gedronken worden.
 • Trek de vloer droog na het douchen en laat de wc na gebruik schoon en droog achter.
 • Scheren is i.v.m. hygiëne niet toegestaan.
 • Het is leden niet toegestaan de klimaatbeheersings- en/of geluidsinstallaties te bedienen.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen stipt en onverkort opgevolgd te worden.
 • Voor ouders en/of verzorgers die hun kinderen mee nemen is het niet toegestaan dat de kinderen zich in de trainingsruimte begeven. Uitzondering hierop vormen de begeleide lessen voor kinderen en tieners.
 • U moet zich bij binnenkomst kunnen legitimeren indien daarom wordt gevraagd.

Lidmaatschappen lopen  minimaal 3 maanden en zijn daarna maandelijks opzegbaar. Opzeggingen  dienen schriftelijk of per mail voor de  1e van de volgende maand bij het secretariaat worden neergelegd. info@sport-fysio.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Sportcentrum en de praktijk kennen de volgende openingstijden*:

maandag    8.00 uur  –  20:30 uur
dinsdag       8:00 uur  –  20:30 uur
woensdag   8:00 uur  –  17:30 uur
donderdag  8:00 uur  –  20:30uur
vrijdag         8:00 uur  –  17:30 uur
zaterdag      8:00 uur  –  12:00 uur 

*Kijk altijd op beide sites voor de meest recente openingstijden per locatie.

 • Het secretariaat ( gevestigd aan de Vetkampstraat 1a, te Deventer)  is van maandag t/m vrijdag  telefonisch bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur of per mail op info@sport-fysio.nl
  Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd worden. Anders zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
 • Afhankelijk van uw verzekeraar worden de behandelingen rechtstreeks aan de verzekeraar gedeclareerd of de patiënt ontvangt een  papieren nota. De declaraties verlopen via Infomedics. Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen we  naar de  patiënten folder van Infomedics. Deze ligt in de wachtruimte en is via deze site te downloaden.
 • Sporters en patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Antvelink Sportfysiotherapie  volgt de klachtenprocedure van de KNGF, die u op verzoek kunt krijgen van onze medewerkers.
 • Indien u een jas of andere eigendommen  in de wachtruimte /kleedruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (waaronder bijvoorbeeld  kleding, waardevolle spullen, auto, fiets e.d.).
 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De patiënt tekent een behandelovereenkomst, die Antvelink Sportfysiotherapie zowel  digitaal als fysiek bewaard volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG)
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn. Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De therapeut, eventuele begeleiders, en de patiënt dienen zich respectvol naar elkaar te gedragen. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de patiënt en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en zal betekenen dat de behandeling wordt gestopt.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden, m.u.v. medisch noodzakelijk overleg met collega’s uit het werkveld. Antvelink Sportfysiotherapie zal om de privacy van haar patiënten te waarborgen, daarbij altijd de richtlijnen van de (AVG) in acht nemen.
 • Binnen de praktijk en het sportcentrum  is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Uitzondering hierop zijn dieren, die u wegens uw handicap nodig heeft.
 • In de praktijk mag niet gerookt worden.
 • In de oefenzaal gelden de algemene gedragsregels: het dragen van schone schoenen, het gebruik van een handdoek voor het afdekken van de apparaten en een schoonmaak plicht na het gebruik van een apparaat. Het uitgebreide huisreglement is hierboven te lezen. Vanuit praktisch oogpunt draagt de patiënt kleding waarin hij of zij zich gemakkelijk kan bewegen. Voor ouders en/of verzorgers die hun kinderen mee nemen is het niet toegestaan dat de kinderen zich in de trainingsruimte begeven. Antvelink Sporfysiotherapie kan daarom op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongelukken, hieruit voortvloeiend.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of u hebt suggesties voor een verbetering van de kwaliteit: meld het ons!

Deventer, februari 2023

Met vriendelijke groet,

Marco  Antvelink

Praktijkhouder
Eigenaar Sportcentrum